SIMON ROWELL, BIG SOCIETY CAPITAL, AR DDEFNYDDIO DATA I GYNYDDU MYNEDIAD I FUDDSODDI CYMDEITHASOL

Simon Rowell, BSC

Ddydd Mercher 28 Ebrill, rhyddhaodd NCVO adroddiad newydd ar y farchnad buddsoddiad cymdeithasol. Mae’r adroddiad yn darparu dadansoddiad manwl o’r data ariannol sydd wedi’i gywain o’r farchnad buddsoddi cymdeithasol ac yn cyflwyno adolygiad o brofiadau mudiadau sector cymdeithasol sydd wedi ymwneud â buddsoddwyr cymdeithasol. Mae’n ymchwilio i’r cymhelliannau, heriau a rhwystrau sy’n wynebu mudiadau sy’n ceisio cyrchu’r farchnad.

Mae Simon Rowell, Pennaeth Strategaeth a Datblygu Marchnadoedd Big Society Capital yn trafod yr adroddiad:

“Yn aml rydym yn clywed yn anecdotaidd am y nifer o elusennau a mentrau cymdeithasol a allai gymryd buddsoddiad cymdeithasol ac yn gwybod faint o fuddsoddwyr cymdeithasol sy’n prysur ceisio dod o hyd iddynt. Ond o ystyried y cannoedd ar filoedd o fudiadau yn y sector cymdeithasol, yn aml gall teimlo fel dod o hyd i nodwydd mewn tas wair. Felly beth yw’r ffordd orau i ni gysylltu’r buddsoddwyr cywir â’r elusennau a mentrau cymdeithasol cywir? “

Gallwch ddarllen gweddill y blog yma.

Twîtiwch i @simonrowell7

Ymunwch â’r drafodaeth trwy bostio ymateb i’ch gwefan eich hun a rhoi gwybod i ni, twîtiwch i#futuregood  neu gadewch sylw isod.