SCOPE NI A DYFODOL GWNEUD LLES

Scope FoDG Page

Mae Nick Garbutt yn Scope wedi postio’r ymateb diddorol hwn i’r adroddiad Dyfodol Gwneud Lles:

“Mae’r Gronfa Loteri Fawr newydd gyhoeddi adroddiad ar ddyfodol elusennau

Mae’r adroddiad Dyfodol Gwneud Lles y gellir dod o hyd iddo yma yn ddarllen hanfodol ar gyfer unrhyw un yn y sector, yn ddi-os mae’n un o’r papurau mwyaf cynhwysfawr a llawn mewnwelediad a gyhoeddwyd yn y maes, gan ddisgrifio llawer o’r tensiynau sy’n bodoli ar hyn o bryd o fewn y sector ei hun a rhyngddo a’i bartneriaid.

Ei awdur yw Sonia Sodha, Prif Awdur Erthyglau Golygyddol yr Observer. a chyn-ymgynghorydd i Ed Miliband. Nid yw ei phapur hi’n darparu unrhyw atebion, ond mae’n codi cyfres gyfan o gwestiynau dwfn, y mae rhai ohonynt wedi’u crynhoi yma.

Mae’r sector yn gymhleth ac yn amlweddog ac oddi fewn iddo mae gan bobl syniadau gwahanol o’r hyn y maent yn ei olygu wrth wneud lles neu “greu gwerth cymdeithasol” mewn jargon cyfoes.

 

Darllenwch weddill y blog yma neu yma a rhowch wybod i ni beth yw’ch barn trwy adael sylwadau isod neu ysgrifennu’ch ymateb eich hun. Twîtiwch ar yr hashtag #futuregood