PAUL FLATTERS, PARTNERIAETH TRAJECTORY: ACCENTUATING THE POSITIVE

Paul Flatters Trajectory Partnership 2Mae Paul Flatters, yn ysgrifennu ar wefan y Bartneriaeth Trajectory, yn optimistaidd am y dyfodol. Wrth gwrs, mae’r sector cymdeithasol yn wynebu heriau. Ond mae’r ffaith yr ydym yn gofyn y cwestiwn ‘beth yw dyfodol gwneud lles’ o gwbl yn rhywbeth cadarnhaol ynddo’i hun!

“Mae’r cwestiynau y gofynnwn i’n hunain a’r cwestiynau rydym yn methu â’u gofyn i’n hunain yn hollbwysig o ran pennu cynnydd neu ddirywiad cymdeithasol. Maent yn adlewyrchu ein pryderon, ymwybod a gwerthoedd. Yn ddiweddar, mae’r adeg pan ydym wedi dewis gofyn i’n hunain p’un a yw’n deg na chaniatawyd i bobl hoyw a lesbiaidd briodi neu pa un a fyddai’n well i Brydain beidio â bod yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd mwyach yn adlewyrchu ein gwerthoedd a phryderon fel cymdeithas. Mae’n rhaid i ystyriaeth briodol o gyd-destun newidiol gwneud lles, a sut y gallai da gael ei fwyafu yn y cyd-destun hwnnw fod yn rhywbeth hynod o ‘dda’ ynddo’i hun. Os dim byd arall, rydym yn gofyn y cwestiwn iawn.”

Gallwch ddarllen gweddill y blog yma. Twîtiwch i Paul yn @PFTrajectory ac ymunwch â’r drafodaeth yn#FutureGood. Oes gennych eich ymateb eich hun i blog Paul neu’r adroddiad Dyfodol Gwneud Lles? Ysgrifennwch blog a rhowch wybod i ni, neu gadewch sylw isod.