DAVID ROBINSON: “PEIDIWCH Â DARLLEN Y BLOG HWN”

David Robinson Blog

Postiodd David Robinson blog da ar yr adroddiad ‘Rough Guide to Early Action’. Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad. Mae llawer o hyn yn ymwneud â Dyfodol Gwneud Lles. Mae’n trafod gwerthuso Gweithredu Cynnar ( y mae amheuwyr yn ei alw’n dasg amhosib) y canlyniadau cadarnhaol gwych sydd wedi deillio o weithredu ataliol (yn y tymor byr a thymor hir) a gwerth partneriaethau rhydd.

Mae rhai enghreifftiau gwych o raglenni llawn adnoddau ac effeithiol sy’n dyfeisio dulliau deallus o ddatrys problemau anodd, megis y gwasanaeth post yn Jersey sy’n cyflwyno gwasanaethau cymdeithasol ac iechyd.

Mae David yn nodi bod dyfarnwyr grantiau a chomisiynwyr ac yn wir llawer o’r rhai sy’n llunio polisi ac ymarferwyr, yn chwilio am ddiffyg i’w lenwi yn hytrach nag ased i adeiladu arno.”

I ba raddau mae arianwyr yn gyfrifol am rai o’r problemau yn y sector cymdeithasol? Yn wir, mae’r asedau y mae arianwyr yn eu rheoli yn eu rhoi mewn sefyllfa o annibyniaeth a chyfrifoldeb: pa fath o rôl ddylai fod ganddynt wrth symbylu newid yn y sector?

Dyma’r mathau o gwestiynau y mae Sonia Sodha yn eu gofyn yn yr adroddiad Dyfodol Gwneud Lles

Gallwch ddarllen blog David Robinson i gyd yma ar y wefan Community Links

chymerwch ran yn y drafodaeth! Mawr hoffem glywed eich ymateb trwy sylwadau ar y post hwn, anfon dolen i’ch blog atom a thwitio i #futuregood