CYMERWCH RAN YN Y DRAFODAETH

Rydym am glywed eich barn am sut mae Dyfodol Gwneud Lles yn y Deyrnas Unedig yn edrych. Gallwch gymryd rhan yn y sgwrs mewn nifer o ffyrdd:

HYRWYDDWCH

Dywedwch wrth bobl am yr adroddiad trwy eich gwefannau, cyfryngau cymdeithasol a chylchlythyron; ac anogwch nhw i ymuno â’r sgwrs. Byddwn yn siarad am Ddyfodol Gwneud Lles yn rheolaidd ar Twitter, felly ymunwch â’r sgwrs gan ddefnyddio #FutureGood.

BLOGIWCH

Mawr hoffem i chi flogio am eich safbwyntiau trwy eich sianelau a rhwydweithiau. Beth yw eich barn chi am yr adroddiad? Sut mae’r materion yn yr adroddiad yn effeithio arnoch chi, eich gwaith a’r bobl rydych yn cydweithio â nhw? Efallai mae’n gysylltiedig â rhywbeth arall rydych yn meddwl amdani neu weithio arno, neu rywbeth sy’n effeithio ar eich mudiad neu sector? Neu, cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn darparu post blog gwadd i’r wefan

Rhowch wybod i ni trwy dagio’ch cynnwys ar twitter gan ddefnyddio #FutureGood neu anfon e-bost atom.

FFILMIWCH

Gallai fod eich safbwynt chi ar unrhyw agwedd ar y drafodaeth. Byddwn yn rhannu cynifer o ffilmiau ag y gallwn ar y wefan hon i helpu ysgogi trafodaeth bellach. Y cyfan y mae ei angen arnom yw fideo un funud byr yn null vox pop.

Os nad oes gennych safbwynt penodol, gallwch ddweud wrthym yn syml sut mae ‘gwneud lles’ yn edrych yn y 21ain Ganrif. Y ffordd fwyaf hwylus yw recordio’ch ymateb gan ddefnyddio’ch ffôn clyfar a’i anfon atom trwy e-bost.

UNRHYW BETH ARALL

Os oes gennych unrhyw syniadau eraill am sut yr hoffech gymryd rhan yn y drafodaeth, rhowch wybod i ni.