BUSNES ER BUDD PAWB – BETH MAE HYNNY’N EI OLYGU MEWN GWIRIONEDD?

Capture

“Busnes er budd pawb”. Mae’n ymadrodd a ddefnyddir yn aml, ond beth mae’n ei olygu?

Dyma bwnc  erthygl ddiweddar gan David Taylor – sylfaenydd y Naked Leader. Mae David – sydd hefyd wedi ysgrifennu llyfr o’r un enw – yn gwybod ambell beth am fusnes. Gyda hanes 25 mlynedd o helpu busnesau datblygu eu harweinyddiaeth a newid er gwell, mae mewn sefyllfa dda i ddeall sut gall busnesau gymryd rhan mewn dyfodol gwneud lles.

Mae David yn rhannu rhai o’i feddyliau cychwynnol ar yr adroddiad a’r drafodaeth Dyfodol Gwneud Lles:

·    RYDYCH YN CAEL DWEUD SUT MAE #FORCE4GOOD, NEU ‘WNEUD LLES’, YN EDRYCH

·    YDYW’N BOSIB MESUR ‘GWNEUD LLES’?

·    GWNEWCH E’N BERSONOL

Bwrw golwg arnynt a pheidiwch ag anghofio rhannu’ch barn. Gallwch gymryd rhan trwy adael sylw ar un o’r erthyglau , ymuno â’r drafodaeth gyda’r hashtag #FutureGood neu cysylltwch os hoffech ysgrifennu’ch erthygl eich hun.