ALL BRAND BERI I BETHAU GWYCH DDIGWYDD?

Robert Jones Wolff OlinsDyma Robert Jones,  o’r asiantaeth dylunio a brandio Wolff Olins, yn ysgrifennu am frandio ‘gwneud lles’ yn y blog cyfareddol hwn. Mae elusennau a mudiadau gwirfoddol yn ceisio diosg yr hen ddelwedd o ddyngarwch traddodiadol ac yn ceisio croesawu delwedd fwy modern. Ond yn y broses, mae rhai mudiadau’n ceisio chwarae gormod o rolau ar yr un pryd, gan arwain at hunaniaeth ddryslyd. Mae modelau newydd o roi a chefnogi blaengaredd cymdeithasol; mathau newydd o fuddsoddi cymdeithasol, cenhedlaeth newydd o brif Weithredwyr sy’n gymdeithasol ymwybodol a defnyddwyr newydd sy’n feirniadol ac yn meddu ar sgiliau digidol.

Ydy dulliau rhoi a chefnogi newydd wedi gadael y brand elusen traddodiadol yn segur? Sut gall mudiadau sector cyhoeddus ddefnyddio technegau brandio a dylunio i amlygu eu hachos mewn marchnadle cynyddol uchel a phrysur? Sut gall brandio rymuso’r ‘derbynnydd’ yn ogystal ag estyn cyrhaeddiad y ‘rhoddwr’?

Darllenwch y post blog cyfan ar wefan Wolff Olins yma.

Twîtiwch i @WolffOlins a Robert yn @robertjones23 

Ymunwch â’r drafodaeth yn #FutureGood , gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch eich ateb eich hun a rhowch wybod i ni. 

Postiwyd yn:Heb ei gategoreiddio